Äänestäminen Salon kaupungissa


Tasavallan presidentin vaali toimitetaan Salon kaupungissa sunnuntaina 22.1.2012
ja tarvittaessa toinen vaali sunnuntaina 5.2.2012.

ENNAKKOÄÄNESTYS PRESIDENTINVAALISSA

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys järjestetään 11. – 17.1.2012 ja tarvittaessa
toisen vaalin ennakkoäänestys 25. – 31.1.2012.

Tarkat tiedot vaalipäivän äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyvät
Salon kaupunkitiedotteesta 12/2011.
 


 

KOTIÄÄNESTYS
 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Salossa, mikäli hänet on merkitty Salon äänioikeusrekisteriin. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta) siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

ILMOITTAUDU KOTIÄÄNESTYKSEEN – Salon kaupungin vaihde (02) 7781

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 10.1.2012 klo 16.00 mennessä ja toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 24.1.2012 klo 16.00 mennessä, kirjallisesti osoitteella Tehdaskatu 4, 24100 Salo tai puhelimitse Salon kaupungin vaihde (02) 7781.
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoituslomakkeita saa Salon kaupunginkansliasta tai Halikon, Perniön, Perttelin, Kiskon, Kiikalan, Kuusjoen, Muurlan, Suomusjärven ja Särkisalon palvelupisteistä sekä keskusvaalilautakunnalta. Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta sekä äänestyksen tarkka ajankohta.
 

Lähde Salon kaupunkitiedote 12/2011