Naisten Liiton edustajakokous 2015

Onnea ja menestystä Kokoomusnaisten puheenjohtajisto 2016-2017

Elina Suonio-Peltosalo on valittu Kokoomuksen naisten liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi.
Järjestön puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Sofia Vikman Tammelasta.
Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Marjo Pakka Jyväskylästä.

Onnea ja menestystä Kokoomusnaisten puheenjohtajisto 2016-2017. Yhdessä, tarmolla ja sävy sävyyn koko Suomen puolesta! (kuva: Lenita Toivakka)
(kuva: Marjatta Hyttinen)

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset esittää Elina Suonio-Peltosaloa Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtajaksi.
Valinta tehdään Porin edustajakokouksessa 14.-15.11.2015.

- Olen erikoissairaanhoitaja ja tunnen työni kautta naisvaltaisen hoitoalan arjen. Kiire, hektisyys ja alati muutoksessa eläminen inhimillisyydestä tinkimättä ovat haasteista suurimpia. Naisvaltaisella alalla ymmärtää, mikä merkitys tasa-arvolla on sujuvalle arjelle ja perheen hyvinvoinnille, Elina kertoo.

Elina on 54-vuotias kolmen aikuisen lapsen äiti Salosta. Hän toimii tällä hetkellä naisjärjestötyön innostamana valtakunnallisen Naisjärjestöjen keskusliiton varapuheenjohtajana. Salossa kymmenen vuotta poliittisia luottamuspaikkoja hoitaneena untakentän talouden ja kuntaliitoksen haasteet ovat hänelle tuttuja.

Elina tuntee perheiden, vanhemmuuden ja ikääntymisen haasteet. Hän on vankka tasa-arvon puolestapuhuja.

- On tosiasia, että sukupuolella on väliä. Naisten keskeisillä työmarkkinoilla määräaikaisuus ja osa-aikaisuus ovat arkea. PIenituloisuus on sukupuolittunutta erityisesti iäkkäämpien naisten kohdalla ja työuran pituudella ja eläketasolla on selvä yhteys.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten mukaan Elina on sujuvasanainen osaaja, joka tuo Kokoomuksen Naisten Liittoon laajaa kokemusta ja sydämen sivistystä - asioita joita ei opita kirjoja lukemalla vaan elämällä itse.

- Elina on loistava esimerkki osaajasta, joka ei vain tiedä vaan myös tuntee naisasian oman työnsä ja arjen kokemuksen kautta, Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja Satu Koskinen sanoo.

Luottamustehtävät:
Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) varapuheenjohtaja
Salon tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuuston jäsen

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen Kokoomusnaisten puheenjohtaja
Satu Koskinen p. 044 989 5030
Elina Suonio-Peltosalo p. 044 0477 287


 

Toivakka: Kirje Kokoomusnaisille


Kirjoittanut Kokoomusnaiset 21.9.2015.

Kokoomusnaisten edustajakokous järjestetään 14.-15.11.2015 Porissa kylpylähotelli Yyterissä. Kokouksessa hyväksytään Kokoomusnaisten Mahdollisuuksien maailma –asiakirja, käsitellään aloitteet ja valitaan uusi liittojohto.

Olen toiminut pian neljä vuotta Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtajana ja sitä ennen kaksi vuotta varapuheenjohtajana. Olen saanut viedä naisten sanomaa ja poliittisia tavoitteita eteenpäin Kokoomuksessa ja yhteiskunnassa. Tehtävä on ollut itselleni tärkeä, innostava ja voimaa antava. Olen saanut tavata upeita kokoomusnaisia ympäri Suomen, jotka ovat sitoutuneet kokoomustyöhön ja Kokoomuksen Naisten Liiton toimintaan. Nämä kohtaamiset ovat olleet itselleni äärettömän tärkeitä ja antaneet syvyyttä, rohkeutta ja voimaa poliittiseen päätöksentekoon. Olen löytänyt Kokoomusnaisissa oman poliittisen henkisen kotini.

Nyt on kuitenkin aika antaa tilaa uudelle. Olen päättänyt, etten enää asetu ehdolle kolmannelle kaudelle liiton puheenjohtajaksi. Päätös ei ole helppo, sillä intoa ja tahtoa Kokoomusnaisten puheenjohtajan tehtävään vielä riittäisi. Juuri nyt haasteellisena aikana työni valtioneuvoston jäsenenä vie kuitenkin valtavasti aikaa ja energiaa. Toisaalta työni ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä vie minua ympäri maailmaa. Mietittyäni kovasti asiaa, tunnen, ettei Kokoomusnaisten puheenjohtajan tehtävään jää aikaa niin paljon kuin liitto, ja te upeat jäsenemme, ansaitsisivat. Pidän tärkeänä, että puheenjohtajalla riittää aikaa olla myös kentällä ja jäsenistön tavoitettavissa sekä vahvasti mukana tulevaisuustyössä ja myös kunnallisvaalivalmistautumisessa

Meillä on paljon päteviä, kyvykkäitä ja halukkaita naisia tarttumaan johtotehtäviin ja uskon, että edustajakokous valitsee liiton johtoon upeita, Kokoomusnaisia eteenpäin vieviä ja Kokoomusnaisten tavoitteisiin sitoutuvia johtajia.

Olen todella kiitollinen kaikesta teiltä saamastani tuesta sekä Kokoomusnaisten puheenjohtajana, että kansanedustajana ja ministerinä. Kiitän teitä lämpimästi myös kaikesta antamastanne ajasta kokoomuslaisemman Suomen rakentamiseen, väsymättömästä työstänne vaaleissa ja vaalien välillä sekä innostuneesta ja tulevaisuuden uskoa valavasta asenteestanne. Ilman teitä Kokoomus ei olisi voinut pärjätä vaaleissa ja vastuunkantajana.

Meillä on edessämme haastavia aikoja. Kaiken talouskriisin keskellä tarvitaan naisia nostamaan esiin tasa-arvo- ja perhepoliittisia kysymyksiä. Taloudellisesti niukkoina aikoina moni tärkeä tavoite saattaa joutua odottamaan toteutumistaan, mutta saimmehan me Kokoomusnaiset vanhemmuuden kustannusten tasaamisenkin nytkähtämään viimein valtavan harppauksen eteenpäin, kun jatkossa äidin työnantajalle maksetaan kertakorvaus vanhemmuudesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Mutta työtä riittää vielä paljon, ja meidän äänemme on kuuluttava vahvasti jatkossakin.

Aion olla myös jatkossa viemässä rinta rinnan teidän kanssanne Kokoomusnaisten sanomaa eteenpäin niin Kokoomuksessa, yhteiskunnassa kuin maailmallakin. Pidetään siis yhteyttä jatkossakin!

Lämmin kiitos vielä kerran teistä jokaiselle, upealle, rohkealle Kokoomusnaiselle!

Lenita Toivakka
puheenjohtaja
Kokoomuksen Naisten Liitto ry