Salon Kokoomuksen "Kolmen V:n ohjelma"

Salon Kokoomuksen ”Kolmen V:n ohjelma”

VASTUUTA, VALINNANVAPAUTTA JA VIISAUTTA


Salon Kokoomuksen kunnallisvaaliohjelma korostaa kolmea tärkeää V-sanaa:
vastuuta, valinnanvapautta ja viisautta – viisautta etenkin kaupungin taloudenpidossa.

Meille tärkeitä asioita ovat hyvät palvelut, kaupungin hallittu uudistuminen sekä kaupunkilaisten joustava ja mutkaton arki. Meille on tärkeää myös se, että uudistamalla palveluntuotantoa voimme taata tasa-arvoisuuden kaikille salolaisille. 


VASTUU Salosta ja salolaisista

Me kokoomuslaiset haluamme kehittää Salosta hyvän paikan asua ja elää. Haluamme kaupungin, jossa jokainen salolainen tuntee olevansa turvassa. Kaikkea kaupunki ei kuitenkaan voi tehdä: kaupungin palveluiden ohella meidän jokaisen pitää ottaa vastuuta itsestämme ja lähimmäisistämme.

Haluamme rakentaa hyvää yhteishenkeä, lisätä välittämistä, kasvattaa suvaitsevaisuutta sekä erilaisuuden hyväksymistä keskuudessamme.

Vastuu Salosta ja salolaisista edellyttää myös kuntalaisten hyviä vaikutusmahdollisuuksia. Meidän mielestämme kuntalaisten mielipidettä pitää kysyä aiempaa useammin ja kysymisessä hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Suomessa on lukuisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä kuntalaisten osallistamiseksi. Näiden hyödyntämistä Salossa pitää edistää.


VALINNANVAPAUTTA Saloon ja salolaisille

Palvelurakennetta on vääjäämättä muutettava kuntatalouden tasapainottamiseksi. Hallitun muutoksen avulla voimme taata hyvät ja toimivat peruspalvelut kuntalaisille.

Kunnallista palvelurakennetta ja palveluiden tuottamista pitää tarkastella avoimesti. Tähän asti kaupunki on tuottanut leijonanosan palveluista. Näin ei ole pakko olla, sillä yksityiset yritykset, yhteisöt ja yhdistykset voivat täydentää kaupungin palveluita. Kuntalaisille pitää antaa lisää valinnanmahdollisuuksia myös palveluseteleillä.


VIISAS TALOUDENPITO

Toimivat peruspalvelut ovat kunnallispolitiikan ydintä. Tiukassa taloustilanteessa on etsittävä uusia tapoja tuottaa peruspalveluita kuntalaisille. Uudet toimintatavat ovat myös avain, jonka avulla takaamme kuntalaisille
tasa-arvon asuinpaikasta riippumatta.

Lähivuosina pitää tehdä uudistuksia, joiden avulla saamme Salon talouden tasapainoon. Tasapainoa emme saavuta verotusta nostamalla tai velanottoa lisäämällä, meidän on tarkasteltava avoimesti kaupungin toimia ja niiden kustannusvaikutuksia.

Kokoomuksen vahvana kantana on lainanotto vain investointeihin. Emme halua siirtää ongelmia tuleville sukupolville, meidän on itse löydettävä ratkaisu käsillä oleviin ongelmiin. Palvelurakenne ja toimintatavat ovat avainrooleissa etsittäessä ratkaisua. Kokoomuksen mielestä kunnan rakenteita ja organisaatiota tärkeämpiä ovat kuntalaiset itse ja heidän palvelunsa sekä niitä tekevät ihmiset, hoitavat kädet.

Tarvitsemme lisää uusia työpaikkoja Saloon. Työpaikkoja tarvitaan niin pieniin kuin suurempiin yrityksiin. Jokainen työpaikka on arvokas ja jokaisen uuden työpaikan eteen pitää meidän tehdä työtä. Salon pitää tarkastella toimiaan myös työpaikkojen lisäämisen näkökulmasta.


 

 

 

Kokoomukselle tärkeää:
Toimivat palvelut ja huolenpito

Miten sen saamme:
Pitämällä huolta peruspalveluista

Mitä haluamme:
Kestävän kuntatalouden

Meille ei sovi:
Vastakkainasettelu keskustan ja reunamien välillä

Miten toimimme:
Avoimesti ja yhteistyössä

Mitä tavoittelemme:
Hyvä tulevaisuus jokaiselle salolaiselle

Mistä voimme luopua:
Rakenteet ja organisaatio, byrokratia ja hallinto

Mitä emme siedä:
Ongelmien siirtämistä ja vastuunpakoilua

Oleellista Salon kehitykselle:
Lisää työpaikkoja ja toimeentuloa seudulle


Kenen etuja ajamme:
Jokaisen salolaisen