Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.10.2012 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Tehdaskatu 2, 24100 Salo
tai puhelimitse Salon kaupungin vaihde (02) 7781.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoituslomakkeita saa Salon kaupungintalon infopisteestä  ja Halikon, Perniön, Perttelin, Kiskon, Kiikalan, Kuusjoen, Muurlan, Suomusjärven ja Särkisalon palvelupisteestä
sekä keskusvaalilautakunnalta.

Kotona äänestävälle ilmoitetaan kotiäänestyksen toimittamisesta sekä äänestyksen tarkka ajankohta.
________________________________________________________________________________