Historiaa

 

Vuodesta 2019 on tulossa Salon Kokoomusnaisille juhlavuosi

Yhdistys aloitti toimintansa jo vuonna 1919 nimellä Salon Kansalliset Naiset ry. Nimi säilyi samanlaisena aina 70-luvun puoliväliin asti, jolloin se muutettiin Salon Kokoomuksen Naiset ry:ksi. Valtakunnallisten sääntömuutosten myötä nimi muutettiin vuonna 2008 Salon Kokoomusnaiset ry:ksi.

 

Vuosi 2010 oli Salon Kokoomuksen juhlavuosi

Kunnallisjärjestö sai alkunsa 5.11.1979, kun Salo-Uskelan Kansallisseura ry (nyk. Salo-Uskelan Kokoomus) kutsui koolle Salo-Uskelan Kansallisseuran, Salon Kokoomuksen Naiset ry:n (nyk. Salon Kokoomusnaiset) sekä Salon Kokoomuksen Nuoret ry:n (nyk. Salon Kokoomusnuoret) johtokunnat koolle. Kokouksen tavoitteena oli pyrkiä perustamaan ja hyväksymään säännöt Salon Kokoomuksen Kunnallisjärjestölle (nyk. Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry).

Perustava kokous pidettiin 27.11.1979 Salo-Uskelan Kansallisseuran huoneistossa Esterinkatu 4 A:ssa ja paikalla oli 14 osallistujaa. Kokouksessa valittiin perustettavan kunnallisjärjestön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Olavi Laaksonen.

Kokouksessa kunnallisjärjestön perustamissopimuksen allekirjoittivat Salo-Uskelan Kansallisseuran puheenjohtaja Olavi Laaksonen ja sihteeri Oili Lehtinen, Salon Kokoomuksen Naiset ry:n puheenjohtaja Elsa Halkilahti ja sihteeri Helena Salohonka sekä Salon Kokoomuksen Nuoret ry:n puheenjohtaja Pekka Porko ja sihteeri Taina Kirjavainen.

Kunnallisjärjestön ensimmäiseen hallitukseen vuodeksi 1980 valittiin puheenjohtajan lisäksi yksimielisesti Salo-Uskelan Kansallisseurasta kaksi edustajaa; Keijo Tetri ja Eine Rajalin, Salon Kokoomuksen Naisista kaksi edustajaa; Helena Salohonka ja Senta-Synnöve Salmi sekä Salon Kokoomuksen Nuorista yksi edustaja Pekka Porko.

Kokoomuksen valtuustoryhmä nimesi hallitukseen viisi edustajaa; Elsa Halkilahden, Markku Kallion, Heikki Leinon, Sauli Niinistön ja Sirkka Tuomisen.

Salon Kokoomuksen Kunnallisjärjestö ry merkittiin Oikeusministeriön Yhdistysrekisteriin 8.10.1980.

Vuoden 2009 alusta Salon seudun 10 kuntaa (Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi ja Särkisalo) yhdistyivät ja muodostivat uuden Salon kaupungin.

Myös Uuden Salon 15 kokoomusyhdistystä jatkoivat jo v. 2007 alkanutta uudelleenjärjestäytymistään. Yhdistysten kevätkokouksissa v. 2008 kaikki perusyhdistykset päättivät uudistaa ja muuttaa yhdistyssääntönsä samanlaisiksi. Myös Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestön sääntöjä muutettiin mm. kasvattamalla hallituksen jäsenten määrää. Sääntömuutoksilla mahdollistettiin yhdistysten liittyminen Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestön jäseniksi loppuvuodesta 2008 sekä taattiin kaikille perusyhdistyksille edustus kunnallisjärjestön hallitukseen.

Uuden Salon kaupungin alueella toimi aiemmin kaksi kunnallisjärjestöä; Kokoomuksen Salon ja Halikon kunnallisjärjestöt. Kokoomuksen sääntöjen mukaan yhden kaupungin alueella voi toimia ainoastaan yksi kunnallisjärjestö, joten Kokoomuksen Halikon Kunnallisjärjestö päätti lakkauttaa toimintansa ja purkaa myöhemmin yhdistyksen.

Kunnallisjärjestön toimintaa on yli 30 vuoden aikana johtanut kaikkiaan 12 eri puheenjohtajaa.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajat 1980 - 2012

1980-1983Olavi Laaksonen
1984-1985Pekka Porko
1986-1987Pekka Viitanen
1988-1992Pekka Porko
1993-1994Kauko Ihanaranta
1995-1996Marjatta Hyttinen
1997-1998Kauko Ihanaranta
1999-2003Juhani Nummentalo
2004-2007Eino Nygren
2008-        2008Tatu Johansson
2009-2011Liisa Tuominen
2012-2013Tatu Johansson

 2014         -          2016          Ari Aalto
 2017         -                           Sanna Lundström